Skip to content

MasterSeal 7000 CR

Ochrona 360° - w ekstremalnych warunkach

MasterSeal 7000 CR to hydroizolacyjny system ochrony betonu. System łącząc unikalne właściwości, doskonale sprawdza się w agresywnym środowisku ścieków. Sprawdzone działanie systemu MasterSeal 7000 CR znacznie wydłuża żywotność konstrukcji betonowych.

 

 

Unikalna odporność chemiczna*

Odporność chemiczna na określone substancje, w tym biogenny kwas siarkowy o dużych stężeniach.*

Zdolność mostkowania rys

Mostkowanie rys aż do 0,7 mm

Skrócony czas przestoju

Szybkie utwardzanie, ogranicza czas przestojów

Maksymalna tolerancja na wilgoć

Maksymalna tolerancja na wilgoć. Zastosowanie także na wilgotnych podłożach

Szybka i łatwa aplikacja

Szybka i łatwa aplikacja wałkiem lub poprzez natrysk w temperaturach od +5°C do +30°C

Potwierdzona trwałość

System zachowuje trwałość przez minimum 12 lat - Potwierdzone w rzeczywistych warunkach. MasterSeal 7000 CR przebadano w Instytucie Fraunhofer w warunkach symulujących środowisko rzeczywistej kanalizacji prze okres od 11 do 14 lat. Wyniki badań nie wykazały żadnych istotnych zmian właściwości izolacji MasterSeal 7000 CR.

*Unikalna odporność chemiczna dotyczy odporności na biogenny kwas siarkowy (BSA) oraz kwasy organiczne.

ZASTOSOWANIA

Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych

obszary dopływowe i odpływowe

Biogas_plants

Biogazownie

Zbiorniki fermentacyjne

Biogazownie

Rury kanalizacyjne

Przemysłowe systemy

Przemysłowe systemy

ochrony pośredniej

Elementy systemu

System MasterSeal 7000 CR składa się z dwóch komponentów: z gruntu MasterSeal P 770 i membrany MasterSeal M 790, obydwa oparte na technologii Xolutec®. Dwa kolory membrany MasterSeal 7000 CR – szary i czerwony – zapewniają bezbłędną aplikację podczas słabej widoczności.

1 Grunt MasterSeal P 770

2 Membrana MasterSeal M 790

Elementy systemu MasterSeal 7000 CR

Dowód skuteczności

System zachowuje trwałość przez minimum 12 lat - Potwierdzone w rzeczywistych warunkach. MasterSeal 7000 CR przebadano w Instytucie Fraunhofer w warunkach symulujących środowisko rzeczywistej kanalizacji prze okres od 11 do 14 lat. Wyniki badań nie wykazały żadnych istotnych zmian właściwości izolacji MasterSeal 7000 CR.

Certyfikowana ochrona betonu

Xolutec®

System MasterSeal 7000 CR bazuje na Xolutec® - naszej nowej unikalnej technologii, gwarantującej trwałość rozwiązania. Xolutec® opracowano z myślą o wyzwaniach stwarzanych przez wymagające środowiska technologiczne.

Łączenie przeciwieństw

Xolutec® to innowacyjna i inteligentna technologia łacząca zalety dopełniających się rozwiązań. W czasie mieszania na budowie w materiale tworzy się połączona krzyżowo przenikająca się sieć (IPN) polepszając ogólne właściwości produktu. Xolutec® łączy także w sobie szereg różnorodnych zalet, takich jak odporność chemiczna jak i zdolność mostkowania rys.

Rozwiązanie „all-in-one”

Kontrolując gęstość sieciowania, można dobrać właściwości technologii Xolutec® w taki sposób, aby idealnie odpowiadały pożądanej charakterytyce produktu. Niezrównana wszechstronność Xolutec® i zdolność formułowania szerokiego wachlarza rozwiązań dla specyficznych wymagań tworzy nowy wymiar w technologiach budowlanych.

Szybka i łatwa aplikacja

Xolutec® wyróżnia się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych (VOC), dzięki czemu nanoszenie materiału jest proste i szybkie – zarówno wałkiem, jak i przez natrysk. Odporność na wilgoć sprawia, że technologia ta sprawdza się w różnorodnych warunkach aplikacji, co znacznie poszerza jej zakres zastosowań, obniżając jednocześnie ryzyko opoźnień i niepowodzenia.

Dzięki doskonałym właściwościom utwardzania, także w niskich temperaturach, Xolutec® umożliwia szybki powrót do użytkowania obiektu. Gwarantuje to wydajną, bezpieczną i ciągłą eksploatację infrastruktury w oczyszczalniach ścieków. Długie okresy pomiędzy konserwacjami i niższe koszty utrzymania w ciągu całego cyklu życia znacząco zmniejszają całkowity koszt użytkowania dla inwestora/użytkownika.

Wyzwania w oczyszczaniu ścieków

Każdy etap oczyszczania ścieków wymaga odpowiedniego podejścia. Produkty wykorzystywane do naprawy, wykonania hydroizolacji lub ochrony betonu jak także charakter rozwiązania należy dostosować do specyficznej agresywności chemicznej i mechanicznej odbieranych ścieków. Na wybór rozwiązania ma także wpływ wymagany stopień czystości uzdatnionej wody.

Proces chemiczny

Betonowa infrastruktura oczyszczalni ścieków jest stale narażona na działanie złożonego procesu korozji fizycznej i chemicznej. Niepowleczony beton jest szczególnie podatny na korozję pod wpływem biogennego kwasu siarkowego (BSA).

Za korozję tę odpowiedzialne są bakterie z rodzaju Thiobacillus, metabolizujące siarkowodór (H2S) do kwasu siarkowego. Warunki beztlenowe, takie jak kanały ze znikomym przepływem powietrza, znikomym przepływem ścieków lub zawirowaniami sprzyjają namnażaniu się tego typu bakterii 1 .

Korozja BSA jest wynikiem drugiego procesu, w którym to siarkowdór H2S jest uwalniany do przestrzeni nad lustrem ścieków. Stężenie siarkowodoru H2S zależy od przepływu powietrza, ale nawet w niewielkich ilościach substancja ta może sprzyjać namnażaniu się bakterii 2.  Tego rodzaju atak chemiczny może prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcji betonowej.

Obciążenie chemiczne w rurach kanalizacyjnych