Skip to content

MasterSeal 7000 CR

360° Kompletní ochrana pro extrémní podmínky

MasterSeal 7000 CR je hydroizolační a ochranný systém na beton s unikátní kombinací aplikačních a technických vlastností, který pomáhá řešit výzvy v agresivním prostředí odpadních vod. Prověřený systém MasterSeal 7000 CR významně prodlužuje životní cyklus betonových staveb.

 

 

Specifická chemická odolnost*

Specifická chemická odolnost včetně vysokých koncentrací biogenní kyseliny sírové.*

Schopnost přemostit trhliny

Přemostění trhlin až do 0,7 mm.

ZKRÁCENÍ ODSTÁVEK

Rychlé vytvrzení umožňuje zkrátit prostoje

Maximální tolerance k vlhkosti podkladu

Maximální tolerance vlhkosti včetně aplikace na vlhké podklady.

Rychlá a snadná aplikace

Rychlé a snadné nanášení válečkem nebo stříkáním při teplotách od 5 °C do 35 °C.

Prokázaná trvanlivost

Odolnost systému minimálně dvanáct let – ověřená v reálných podmínkách. MasterSeal 7000 CR byl testován v ústavu Fraunhofer Institute v podmínkách, které simulují podmínky ve skutečné kanalizaci po dobu 11 až 14 let. Výsledky tohoto testu neprokázaly žádné významné změny vlastností systému MasterSeal 7000 CR.

*Specifická chemická odolnost se zde týká chemické odolnosti vůči biogenní kyselině sírové (BSA) a také organickým kyselinám.

OBLASTI POUŽITÍ

Čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod

Čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod

včetně jejich přítokových a odtokových řádů

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Vyhnívací nádrže

Kanalizační odpadní potrubí

Kanalizační potrubí

Sekundární záchytné jímky

Záchytné a havarijní jímky

v průmyslových závodech

Skladba systému

MasterSeal 7000 CR se skládá ze dvou částí: penetračního nátěru MasterSeal P 770 a membrány MasterSeal M 790, obě na bázi technologie Xolutec®. Dvě barvy systému MasterSeal 7000 CR – červená a šedá – umožňují bezpečnou aplikaci i v prostředích se špatnou viditelností.

1 Penetrační nátěr MasterSeal P 770

2 Membrána MasterSeal M 790

MBS_Broschuere_MasterSeal_7000CR_EN

Prokázané vlastnosti

Odolnost systému minimálně dvanáct let – ověřená v reálných podmínkách. MasterSeal 7000 CR byl testován v ústavu Fraunhofer Institute v podmínkách, které simulují podmínky ve skutečné kanalizaci po dobu 11 až 14 let. Výsledky tohoto testu neprokázaly žádné významné změny vlastností systému MasterSeal 7000 CR.

Certifikovaná ochrana betonu

Xolutec®

Systém MasterSeal 7000 CR je založen na bázi Xolutec®– naší jedinečné technologii vyvinuté pro zvýšení odolnosti v náročném prostředí.

Xolutec® je výsledkem vývoje pokročilých polyuretanových (PU) a polyurea (PUA) materiálů. Cílem vývoje bylo vyřešit problém nízké životnosti betonu a oceli v náročných podmínkách.

Xolutec® – vyvinutý experty z Master Builders Solutions – kombinuje jedinečným způsobem pojiva a doplňkové chemické látky. Optimalizací mezifázových interakcí mezi vysoce zesíťovanými bloky pojiva a samostatně tuhnoucími minerálními částmi vzniká organicko-minerální materiál o vysoké hustotě s mimořádnými vlastnostmi. Takto zesíťovaná kompozice umožňuje vylepšení různých materiálových vlastností.

Xolutec® má velmi nízký obsah těkavých organických látek (VOC) a aplikuje se velmi rychle a snadno stříkacím zařízením nebo ručně válečkem nebo štětcem. Rychle vytvrzuje i při nízkých teplotách, čímž zkracuje dobu aplikace a umožňuje rychlý návrat do provozu s minimální dobou odstávky.

Xolutec® je tolerantní k vlhkosti a k proměnným podmínkám na stavbě, čímž značně rozšiřuje rozsah aplikace a snižuje potenciál pro prodlevy a poruchy.

Dlouhý interval údržby a nízké náklady na životní cyklus výrazně snižují celkové provozní náklady.

Xolutec® umožňuje širokou paletu řešení se zvýšenou odolností.

Výzvy při čištění odpadních vod

Každý technologický krok při čištění odpadních vod má svá specifika. Návrh systému pro opravu, ochranu a hydroizolaci musí být přizpůsoben chemické a mechanické agresivitě v konkrétní nádrži.

Chemické procesy

Betonová infrastruktura v oblasti čištění odpadních vod je vystavena agresivnímu působení chemické korze. Nechráněný beton je zvlášť náchylný k takzvanému biogennímu koroznímu poškození kyselinou sírovou (BSA).

Korozi BSA způsobují bakterie rodu Thiobacillus, které metabolizují sirovodík (H2S) a uvolňuje kyselinu sírovou (H2SO4). Sirovodík vzniká ze sirných sloučenin v odpadní vodě za anaerobních podmínek, tj. v prostředí s minimálním prouděním vzduchu nebo vody (např. v kanalizacích a zastřešených nádržích) 1

Koroze BSA je výsledkem druhého procesu, při němž se sirovodík uvolňuje do prostoru nad hladinou. Akumulace sirovodíku v prostoru nad hladinou se mění s prouděním vzduchu, avšak i nízké koncentrace jsou dostatečné ke kolonizaci bakteriemi Thiobacillus 2. Toto chemické působení může vést k vážnému konstrukčnímu poškození betonu.

chemical-attack-water-pipe-v2